on Aug 29th, 2012Utylizacja odpadów na świecie

We współczesnym świecie, w krajach wysoko rozwiniętych narasta problem dużej ilości różnych odpadów. W krajach wysokorozwiniętych naukowcy poszukują metod utylizacji odpadów z wykorzystaniem ich znacznej energii.
W Stanach Zjednoczonych istnieje dotychczas ponad 100 spalarni-elektrowni, w której dokonuje się przetworzenia odpadów na energię. Corocznie zwiększa się udział spalanych w ten sposób odpadów, a co za tym idzie ilość wytwarzanej energii. Segregacja odpadów prowadzona przy tej okazji pozwala na pozyskanie ogromnych ilości złomu stalowego i innych metali, szkła, plastików. Nowoczesne technologie umożliwiają zmniejszenie składanych na wysypiskach odpadów komunalnych nawet do 90%. Reszta w postaci szklistych pozostałości zostaje wykorzystana do budowy dróg.
Podobna sytuacja istnieje w Niemczech, gdzie do dzisiaj pracuje około 100 spalarni, a we wszystkich krajach Unii Europejskiej pracuje ich około 400 i mają one zdolność przerobienia milionów ton odpadów komunalnych.
Na świecie obserwuje się rozwój alternatywnych dla spalania metod utylizacji takich jak zagazowanie, pyroliza. Najbardziej popularne są one w Japonii i w Ameryce Północnej. Dużą wagę przywiązuje się na świecie do wstępnej segregacji odpadów już w miejscu ich wytwarzania. Innym rodzajem technologii utylizacji odpadów jest ich kompostowanie tzn. metoda biologiczna oparta na rozkładzie substancji organicznych przez mikroorganizmy. Około 40% odpadów dopuszczonych do tego procesu, to odpady komunalne,  resztki pochodzące z ogrodów i gospodarstw domowych – resztki pożywienia.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply