on Jul 2nd, 2015Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych

Wszystkie rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych podlegają szczególnym przepisom dotyczącym ich przechowywania, warunkom magazynowania, sposobom pakowania oraz unieszkodliwiania. Dodatkowo każdemu rodzajowi odpadów został nadany kod.

Odpady medyczne zakaźne (kod 180102/03, 180182) – muszą mieć odpowiednio przystosowane pomieszczenie do przechowywania, którego wymogi zawarte zostały w Roz. Min. Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. Konieczne jest także stacjonarne urządzenie chłodnicze, ponieważ magazynowanie ich nie może odbywać się w zbyt wysokiej temperaturze. Okres przechowywania odpadów jest także określony przepisami – do 10 o C nie dłużej jak 72 godz. – natomiast w temperaturze poniżej 10 o C okres magazynowania wynosi do 30 dni. Pakowanie tego rodzaju odpadów medycznych powinno odbywać się do worów jednorazowego użytku z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzeźroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, bez możliwości otwarcia. Natomiast odpady o ostrych krawędziach zbiera się do sztywnych pojemników jednorazowego użytku, odpornych na mechaniczne uszkodzenie. Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać odpowiednie oznaczenie w widocznym miejscu, które musi zawierać kod odpadów, datę zamknięcia oraz adres wytwórcy. Dopuszczalny sposób unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych to: termiczne przekształcanie odpadów, autoklawowanie, dezynfekcja termiczna i działanie mikrofalami.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply