on Feb 14th, 2013Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Unieszkodliwianie odpadów medycznych
Największe zagrożenie stanowią odpady powstałe w wyniku kontaktu z zakażoną chorobami krwią człowieka lub zwierzęcia. Są one źródłem zakażeń dla innych osób (AIDS, dżuma), a także mogą być wykorzystane jako broń biologiczna (wąglik, ospa prawdziwa). Nieprawidłowe składowanie oraz niewłaściwa utylizacja zakażonych odpadów medycznych może być przyczyną rozprzestrzeniania się wielu groźnych chorób.
Dopuszczalne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych zaliczanych do grupy niebezpiecznych zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. nr 8 z 2003 r. poz. 103 i 104).
1.    Termiczne przekształcanie odpadów.
2.    Autoklawowanie.
3.    Dezynfekcja termiczna.
4.    Działanie mikrofalami.
5.    Obróbka fizyczno-chemiczna.
Najbardziej popularnym sposobem unieszkodliwiania odpadów medycznych jest poddawanie ich spalaniu w specjalnych piecach. Obowiązujące obecnie przepisy prawa znacznie podnoszą wymagania odnośnie parametrów pracy tych urządzeń, w związku z tym większość z nich wymaga przebudowy i doposażenia w urządzenia do ciągłego monitoringu.
Dentystyczne odpady amalgamatowe oraz zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych powinny być poddane obróbce fizyczno-chemicznej. Natomiast leki unieszkodliwiane są wyłącznie w procesie termicznej obróbki.   Pozostałe niebezpieczne odpady medyczne w zależności od ich rodzaju można w inny dostępny sposób utylizacji: autoklawowanie, działanie mikrofalami, dezynfekcja termiczna.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply