Tag Archive ‘odpady medyczne’

 

admin on Dec 11th, 2013Podział odpadów medycznych

Podział odpadów medycznych
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), odpady medyczna zostały sklasyfikowane w grupie 18 jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem […]