Tag Archive ‘Nowa ustawa śmieciowa’

 

admin on Apr 19th, 2013Nowa ustawa śmieciowa

23 listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Przystosowuje ona dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w całej Unii Europejskiej i zastępuje dotychczas obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie, które w Polsce obowiązują od 2001. Przyjęte w nowej ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie […]