on Jul 20th, 2009Zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów jest to program mający za zadanie segregację odpadów już na samym początku ich gromadzenia, czyli w momencie wrzucania do kosza. W tym przypadku zamiast jednego kosza zastosowano kontenery, posiadające określone oznakowanie i kolorystykę, do których należy wrzucać jedynie materiały, dla których są przeznaczone.
Selektywna zbiórka obejmuje takie odpady jak: szkło kolorowe, szkło białe, tworzywa sztuczne, makulaturę, frakcje bio, odpady niebezpieczne. Pojemniki tego typu pojawiły się na naszych osiedlach, ale segregacja w zależności od polityki administratorów osiedla zachodzi również w domach mieszkańców.

Od roku 2002 została wprowadzona zbiórka surowców wtórnych w postaci obowiązku prowadzenia skupu opakowań przez sklepy detaliczne. Właściciele punktów skupu mają ustawowy obowiązek rejestrowania przez okres 5 lat danych personalnych wszystkich osób sprzedających złom kolorowy. Poprzez odzyskiwanie szkła, zapotrzebowanie polskich hut na stłuczkę szklaną jest pokryte w 20%. Szkło jednak nie jest szkodliwe dla gleby tak, jak na przykład baterie. Dzięki odpowiednim punktom składowym zużytych baterii, 95% trafia na wysypiska. Baterie zawierają w sobie ołów, rtęć i kadm.

Tylko odpowiednie zabezpieczenia wysypisk nie pozwalają by te substancję dostały się do gleby i wód. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy powinni powierzać odpowiednim firmom, zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply