on Jul 2nd, 2015Odpady weterynaryjne zakaźne

Odpady weterynaryjne zakaźne - zaliczamy do tej grupy odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze, toksyny, odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną lub wydaliną, jak również naczynia, odpady z operacji (materiały opatrunkowe, cewniki, worki), narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, szpatułki i aparaty do kroplówek. Kod odpadów – 180202.
Miejsce przechowywania tych odpadów – odpowiednio przystosowane pomieszczenia oraz urządzenia chłodnicze – opisane w Roz. Ministra Rol. i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi.
  Czas magazynowania odpadów weterynaryjnych zakaźnych nie może przekroczyć 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze 10 ° C i wyżej. W temperaturze poniżej 10 ° C odpady zakaźne mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich są przechowywane, ale nie dłużej niż 30 dni.
Odpady weterynaryjne zakaźne przechowuje się w jednorazowych workach, z folii polietylenowej, nieprzeźroczystych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych. Odpady o ostrych krawędziach pakuje się do sztywnych pojemników, odpornych na mechaniczne uszkodzenie. Pojemniki i worki należy zapełniać jedynie w 2/3 ich objętości, a każdy worek i pojemnik musi zawierać w widocznym miejscu kod odpadów, datę zamknięcia pojemnika oraz adres wytwórcy. Dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania: termiczne przekształcanie odpadów, autoklawowanie, dezynfekcja termiczna, działanie mikrofalami.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply