on Jul 20th, 2009Energia odnawialna

Energia odnawialna jest to energia pozyskiwana z wiatru, wody, promieniowania słonecznego, biomasy, energii geotermalnej i pływów wodnych. Każdy z tych elementów jest źródłem energii odnawialnej, którą coraz bardziej zainteresowane są państwa pragnące polepszyć swoją sytuację eko-gospodarczą. W roku 2005, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zaspokajała niemal 20% ogólnego zapotrzebowania.

Małe elektrownie wodne – określane skrótem MEW – zaliczane są do ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących różnice poziomów by otrzymać energię z wody zgromadzonej przez zbiornik wodny, która spływa rurociągami w dół i mechanicznie napędza turbiny zamieniając energię kinetyczną na elektryczną.

Obecnie stawia się coraz więcej wiatraków pozyskując energię z wiatru. Ich rozmiary mogą być bardzo duże, tak samo jak ich możliwości prądotwórcze. Wiatraki stawia się przeważnie na polach, ale realizowane są również projekty umiejscawiania ich na morzach, w terenach przybrzeżnych. Wykorzystywane jest tu zjawisko naturalnych wiatrów, które wieją od morza w stronę lądu.

Energia geotermalna jest energią cieplną, pozyskiwaną z wnętrza Ziemi. W tym przypadku wykorzystywane jest zjawisko ogrzewania się wody, która w kontakcie z intruzjami lub ogniskami magmy wydostaje się na powierzchnię Ziemi w postaci gorącej wody lub pary.

Biomasa jest masą energii zawartą w organizmach. Biomasę spala się uzyskując ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii. Energia pływów jest energią wytwarzaną przez przypływy i odpływy wodne.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply